Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Informacija mokiniams dėl COVID-19

Gimnazijoje laikomasi būtinų saugos priemonių, ribojami mokinių kontaktai, privalu laikytis saugaus atstumo.

Pamokų pradžia 8.00 val.

Į gimnaziją patenkama: 5b, 6 kl. mokiniai, bei mokiniai, kuriems pirma arba paskutinė pamoka yra anglų ar vokiečių kalbos, į gimnaziją įeina ir po pamokų išeina per atsarginį (prie sporto salės) įėjimą, visų kitų klasių mokiniai vaikšto per pagrindinį įėjimą.

Kiekvienai mokinių grupei/klasei paskirta konkreti patalpa, t. y. klasė, kurioje vyksta pamokos: 5a kl. – 113 kab., 5b kl. – 104 kab., 6 kl. – 107 kab., 7a kl. – 211 kab., 7b kl. – 204 kab., 8a kl. – 210 kab., 8b kl. – 214 kab., I kl. – 304 kab., IIa kl. – 301 kab., IIb kl. – 303 kab., III kl. – 310 kab., IV kl. – 311 kab.

Pamokos kituose kabinetuose/salėse:

aktų salėje (šokis, gimnastika), sporto salėse (fizinis ugdymas);

užsienio kalbos (anglų, vokiečių, rusų), fizika biologija, chemija, technologijos, informacinės technologijos vyksta šių dalykų kabinetuose.

Mokiniai, kurie turi spinteles, viršutinius rūbus palieka spintelėse, kurios, pagal galimybes, bus išdėstytos prie jų klasės kabinetų. Rūbinėje rengiasi 7a, 8a, 8b klasių mokiniai. Kitiems mokiniams jiems skirtoje patalpoje įrengiamos laikinos rūbų kabyklos. Fizinio ugdymo pamokoms persirengiama persirengimo kambariuose.

Kitos saugumo taisyklės:

būtina laikytis asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.).

į gimnaziją draudžiama atvykti pasireiškus karščiavimui (37,3 °C ir daugiau), ar turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

mokiniams sudarytos sąlygos matuoti(s) kūno temperatūrą bekontakčiu termometru, kuris laikomas visuomenės sveikatos specialisto kabinete, nesant specialisto, kreiptis į socialinį pedagogą;

pamokų metu dėvėti kaukes mokiniams nėra privaloma;

mokiniams rekomenduojame dėvėti kaukes būnant gimnazijos uždarose erdvėse ne pamokų metu;

organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas;

pagal galimybes švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais;

reguliuojamas mokinių srautų judėjimas gimnazijoje. Mokinių srautų judėjimas nukreiptas (pažymėtas nuorodomis) taip, kad, kiek tai įmanoma, būtų išvengta sankirtų su kitais srautais;

bibliotekoje aptarnaujama po vieną klientą, kiti laukia už durų laikydamiesi saugaus atstumo. Skaitykloje vienu metu gali būti ne daugiau kaip 6-8 mokinių, tarp jų turi būti ne mažiau kaip 1 metro atstumas;

neformaliojo vaikų švietimo veiklos pagal galimybes vykdomos laikantis grupių izoliacijos principo: siekiama, kad vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų kontakto patalpose, kuriose vykdoma veikla;

draudžiama veiklose dalyvauti mokiniams, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas);

valgykloje paskirstytas pertraukos laikas atskiroms klasėms, kuriuo metu mokiniai valgo: 5-6 klasės 11.30 – 11.40 val., 7-8 klasės 11.40 – 11.50 val., I-IV klasės 11.50 – 12.05 val.;

prie vieno stalo valgyti sodinami tik tos pačios klasės mokiniai;

mokinių iš namų atsineštas maistas valgomas valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams.

mokiniai į gimnaziją ir į namus pavežami mokykliniais ir maršrutiniais autobusais pagal grafikus/tvarkaraščius;

autobusuose mokiniai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt.) bei laikytis bendrųjų saugos reikalavimų taikomų keleiviams;

Už mokinių, atvykstančių į gimnaziją, sveikatos būklę bei aprūpinimą nosį ir burną dengiančiomis apsaugos priemonėmis atsako jų tėvai (globėjai, rūpintojai).

2020 31 rugpjūčio