Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Informacija

Direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.V1- 87 2021 m. sausio 4 – 31 d. pradinio ugdymo, sausio 6 – 31 d. pagrindinio, vidurinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas organizuojamas nuotoliniu mokymo būdu.

2020 30 gruodžio