Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Mokamos paslaugos

Autobusų nuoma

Mokykliniai autobusai, autobusas, kai jų nereikia tiesioginei paskirčiai – mokinių vežimui ar kitų gimnazijos funkcijų vykdymui, gali būti nuomojami kitoms ugdymo įstaigoms, biudžetinėms organizacijoms, kurių savininkė yra Šilutės rajono savivaldybė, fiziniams ir juridiniams asmenims, gimnazijos mokiniams (klasei, grupei, tarybai ir kt.) ir darbuotojams.

Nuomininkas pateikia gimnazijos direktoriui prašymą, kuriame nurodo kelionės tikslą, asmenis, atsakingus už kelionę, vykstančių asmenų skaičių, išvykimo laiką ir vietą, pageidaujamą kelionės maršrutą ir trukmę.

Su nuomininku sudaroma autobuso nuomos sutartis. Leidimas naudoti autobusą įforminamas direktoriaus įsakymu, kurio kopija įteikiama vairuotojui. Įsakyme nurodomas atsakingas už kelionę asmuo, keleivių skaičius, išvykimo tikslas, laikas, kelionės maršrutas.

Suteikus paslaugą, remiantis sutartimi, faktiškai nuvažiuotu atstumu ir kelionės trukme, degalų rinkos kainomis atliekamas autobuso nuomos ir eksploatacinių išlaidų apskaičiavimas (priedas) ir išrašoma sąskaita-faktūra.

Apmokėjimas už naudojimąsi autobusu vykdomas pavedimu.

Valgyklos, aktų salės ir sporto salės nuoma

Mokestis už valgyklos, aktų salės ir sporto salės nuomą apskaičiuojamas vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, patvirtintu 2021 05 20 Nr. A1-814

Puslapis atnaujintas: 2021 rugsėjo 25