Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Bendros žinios

Mokyklos tipas – gimnazija (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos), kodas 3125.
Mokyklos teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokyklos pavadinimas – Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 190696786.
Mokymo forma – dieninė.
Mokymo kalba – lietuvių.
Laikinai einanti gimnazijos direktoriaus pareigas – Vilma Bartušienė, III vadybinė kategorija

Gimnazijos struktūriniai padaliniai:

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos Gardamo  skyrius:
Įsteigimo data – 2016 m. rugsėjo 1 d.

Buveinė Martyno Mažvydo g. 4, Gardamo mstl., Gardamo sen., 99417, Šilutės r. sav.

Vykdomos švietimo programos – pradinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, ikimokyklinio ugdymo.

Mokymo formos ir mokymo proceso organizavimo būdai – grupinis mokymasis kasdienio mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienis mokymasis savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu.

* Klausimus, pastabas, pasiūlymus teikti el. paštu gimnazija@znaumiestis.silute.lm.lt

Puslapis atnaujintas: 2021 birželio 22