Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Istorija

Gimnazijos ištakos

Mūsų mokykla įkurta 1921 m. liepos 1 d. Joje buvo tik keturios klasės. Jos reikėjo aplinkinių miestelių (Vainuto ir Kvėdarnos) gyventojams. Buvo motyvuojama tuo, kad dėl neturto į toli esančias mokyklas daugelis negali pasiųsti savo vaikų. Iniciatoriai buvo D. Markvaldas, J. Diglis, J. Idzelis. Jie pasižadėjo paaukoti mokyklai po 200 ir daugiau auksinių. Mokykla buvo įkurta Dominyko Markvaldo name. Vėliau mokyklos išlaikymu rūpinosi ministerija. 1929 m. mokykla buvo uždaryta, po 10 metų čia atkurta šešių klasių progimnazija, kuri dar po dešimtmečio pertvarkoma į vidurinę, vienuolikos klasių mokyklą. 1952 m. išleista pirmoji abiturientų laida. Nuo 1986 metų yra vidurinė mokykla su 12 klasių. 1990 m. mokykla atsisakė anksčiau jai suteikto M. Junčo-Kučinsko vardo. 2002 m. pavasarį mokykla išleido 51-ąją abiturientų laidą, o kartu ir pirmąją laidą, parengtą pagal profiliuoto mokymo metodiką. Per mokyklos gyvavimo metus joje dirbo 24 direktoriai.

Gimnazijos istorijos datos

1921 m. Tauragės apskr. Ž. Naumiesčio valsčiaus valdyba atidarė vidurinę keturklasę mokyklą.
1922 m. mokyklos išlaikymu pradėjo rūpintis švietimo ministerija.
1923 m. mokyklą baigė pirmoji mokinių laida.
1929 m. Lietuvos Respublikos Ministrų kabinetui nusprendus, mokykla buvo uždaryta.
1939 m. Ž. Naumiestyje atkuriama vidurinė šešių klasių mokykla progimnazija.
1949 m. progimnazija pertvarkoma į vidurinę 11 klasių mokyklą.
1952 m. mokyklą baigia pirmoji abiturientų laida.
1970 m. mokykla persikėlė į naujus namus Dariaus ir Girėno gatvėje.
1973 m. mokyklai suteiktas M. Junčo-Kučinsko vardas. Taip ji vadinosi iki 1990 m. kovo mėn.
1986 m. mokykla pertvarkoma iš 11 į 12 klasių vidurinę mokyklą.
1990 m. mokykla neteko M. Junčo-Kučinsko vardo.
1991 m. buvo mokyklos 70-mečio šventė, pašventinta mokyklos vėliava. Mokyklą baigė 40-oji abiturientų laida.
Nuo 1993 m. geriausiai baigę mokyklą abiturientai yra apdovanojami Baltučių šeimos premija.
1994 m. sausio 1 d. prie vidurinės mokyklos prijungiamas vaikų darželis.
1994 m. rugsėjo 1 d. sujungus darželį ir pradines klases, įkuriama darželis-mokykla. Vidurinėje mokykloje lieka tik 5—12 klasės.
1999 m. pirmą kartą mokykloje svečiuojasi švedai su naujametinėmis dovanomis iš Laplandijos.
2000 m. rugsėjo 1 d. pradėtas vykdyti profilinis mokymas.
2000 m. spalio 27 d. pastatui sukako 30 metų.
2001 m. mokyklai sukako 80 metų. Išleista 50-oji abiturientų laida.
2002—2004 m. buvo įgyvendintas mokyklos aplinkos su stadionu projektas.

2005 m. mokyklai 20-čiai metų paskirta 1314 m² ploto patalpa Šilutės ŽŪM Ž. Naumiesčio skyriuje.

2005 m. Šilutės rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą nuo 2008 m. mokyklą reorganizuoti į Ž. Naumiesčio gimnaziją (po akreditacijos).

2005 m. pradėta mokyklos pastato renovacija (pakeisti langai).
2006-09-01 biologijos, fizikos, geografijos, anglų ir vokiečių k. kabinetai išsikėlė į renovuotas, laikinam naudojimui perimtas patalpas.

2008 m. gruodžio 24 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu akredituota vidurinio ugdymo programa.

2009 m. balandžio 30d. Šilutės r. savivaldybės tarybos sprendimu pakeistas mokyklos pavadinimas. Nuo dabar ji vadinama Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija.
Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. Šilutės r. savivaldybės tarybos sprendimu gimnazija turi Šylių pradinio ugdymo skyrių.

Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. informacinių technologijų, chemijos, rusų k. kabinetai perkelti į renovuotas laikinam naudojimui perimtas patalpas.

2012-09-01 reorganizavus Degučių pagrindinę mokyklą įsteigtas gimnazijos Degučių skyrius. Šylių skyrius perduotas Žemaičių Naumiesčio mokyklai darželiui.

2016 m. rugsėjo 1 dieną reorganizavus Gardamo pagrindinę mokyklą, įsteigtas gimnazijos Gardamo progimnazijos skyrius.

Statistika

Mokslo metai Mokėsi Baigė
Pagrindinę Vidurinę
2018 – 2019 340 (iš jų Degučių skyriuje-17, Gardamo skyriuje -77) 42 20
2017 – 2018 358 ( iš jų Degučių skyriuje-20, Gardamo skyriuje -80) 47 28
2016 – 2017 382 ( iš jų Degučių skyriuje 25, Gardamo skyriuje-83) 37 34
2015-2016 327 ( iš jų Degučių skyriuje 30) 51 26
2014-2015 365 ( iš jų Degučių skyriuje 27) 52 44
2013-2014 366 63 31
2012-2013 377 56 31
2011 – 2012 356 49 39
2010 – 2011 400 49 50
2009 – 2010 393 50 30
2008 – 2009 391 65 39
2007 – 2008 376 66 46
2006 – 2007 390 69 31
2005 – 2006 431 65 41
2004 – 2005 469 64 46
2003 – 2004 471 78 38
2002 – 2003 463 84 35
2001 – 2002 431 48 34
2000 – 2001 385 50 21
1999 – 2000 345 32 28
1998 – 1999 347 39
1997 – 1998 347 28 40
1996 – 1997 335 40 45
1995 – 1996 307 44 17
1994 – 1995 496 33 29
1993 – 1994 490 49 28
1992 – 1993 485 38 32
1991 – 1992 486 43 41
1990 – 1991 521 42 47
Puslapis atnaujintas: 2019 gruodžio 26