Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Tikslas

Kurti saugią, kultūringą gimnaziją, skatinant mokinių aktyvumą, pilietiškumą, lyderystę.

Vizija

Atvira kaitai, renovuota, turinti skyrius, finansiškai savarankiška, patraukli savo miestelio ir aplinkinių gyvenviečių bendruomenėms gimnazija, sudaranti sąlygas visapusiškam mokinio ugdymuisi.

Uždaviniai

  1.  Organizuoti pamokas kitose, mokinių motyvaciją skatinančiose, erdvėse.
  2. Formuoti bendravimo lyderystės kultūrą.
  3. Kurti saugią ugdymosi aplinką.
  4. Aktyviau dalyvauti socialinėse – pilietinėse veiklose.

Misija

Gimnazija:

  • Užtikrina ugdymo programų įgyvendinimą.
  • Ugdo asmens kompetencijas, siekį sąmoningai ir aktyviai mokytis, tobulėti visą gyvenimą.
  • Ugdo kūrybingą, atsakingą, pareigingą ir aukštos kultūrinės savimonės pilietį.
  • Užtikrina saugią ir sveiką ugdymo aplinką.

Prioritetai

  1. Pozityvaus mikroklimato kūrimas.
  2. Mokymosi pagalbos teikimas, siekiant kiekvieno mokinio pažangos.

Filosofija

Mokykla neturi būti pasirengimas gyvenimui. Mokykla turi būti gyvenimas.
Elbertas Hubardas
Filosofas, amerikiečių rašytojas