Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Darbuotojų poreikis

ŠILUTĖS R. ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO GIMNAZIJOS KOMANDAI REIKALINGAS

PSICHOLOGAS, 1 ETATAS

Pobūdis: Gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

Darbas su ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), konstruktyviai sprendžiant iškilusias problemas.

Reikalavimai pretendentui:

– turėti aukštąjį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją (ne mažiau nei 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų);

– gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;

– gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su psichologinių problemų turinčiais mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;

– mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

– gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;

– gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;

– mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;

– mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Asmenys, pretenduojantys į šią pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
  4. gyvenimo aprašymą (CV);
  5. darbo stažą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  6. galima pateikti buvusių ar esamų darboviečių rekomendacijas;
  7. pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus išsiųsti jų nurodytu elektroniniu paštu ar informuoti telefonu.

Pretendentas gali pateikti dokumentus: elektroniniu paštu arba registruotu laišku. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami apie pokalbio laiką individualiai.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Darbo krūvis – 36 val. per savaitę.

Darbo užmokestis priklausomai nuo išsilavinimo ir darbo patirties, koeficientai nuo 7,44 iki 10,48 (nuo 1346,64 Eur iki 1896,88 Eur).

Kontaktiniai duomenys: Žemaičių Naumiesčio gimnazija, Mokyklos g. 1, Žemaičių Naumiestis, tel. 8441 59 614, el. p. gimnazija@znaumiestis.silute.lm.lt