Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Mokytojų atestacijos taryba

Vilma Bartušienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pirmininkė)

Birutė Galinauskienė

kūno kultūros mokytoja metodininkė

Daiva Lengvinienė

socialinė pedagogė metodininkė

Danguolė Naujokienė

anglų kalbos mokytoja metodininkė

Giliara Peteraitienė

matematikos mokytoja metodininkė

Vida Kubaitienė

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė