Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Mėnesio planas

Birželio mėnesio veiklos grafikas

Diena 

Valanda 

Pavadinimas     

Darbo forma     

Atsakingi     

Pastabos     

1

 

Saulės nudeginta oda. Kaip jai padėti?

Lankstinukas

E. Paulauskaitė

 

1-3

 

 „Dovana Ukrainai“

Respublikinis STEAM projektas

M. Žeimienė

 

1-3

 

Projektas „Knygos kelias“

Projektas

V. Lidžiuvienė

S. Kurmienė

 

3

 

Ženklai paplūdimyje

Skelbimas

E. Paulauskaitė

Gardamo skyrius

3

13

Gimnazijos garbė

Renginys

J. Daugalienė,

G. Matulienė,

E. Naujokas,

J. Alsytė,

V. Bartušienė

 

3

8:15-10.50

„Nauji ir neatrasti sveiko maisto skoniai“

Pamokos ikimokyklinio ugd. gr., 1-4 kl. Gardamo sk.

E. Paulauskaitė

 

6-7

 

„Joga“

Praktiniai užsiėmimai 5, 6a kl. mokiniams

E. Paulauskaitė

 

6

12.30

Delegatų į LŠDPS VIII ataskaitinį-rinkiminį suvažiavimą rinkimai.

LŠDPS narių susirinkimas

D. Naujokienė

 

6

 

Praktinių studijų diena

Patyriminių veiklų pristatymas

Patyriminių veiklų organizavimo grupė

 

8

15

Ugdymo plano rengimas

Kalbų metodinės grupės posėdis

L. Lengvinienė

Kalbų mokytojai

 

8

 

Programinių ir rekomenduojamų skaityti knygų sąrašų 5-8 ir I-IV kl. mokiniams sudarymas, sklaida

Akcija

R. Vingienė

 

9

 

Karštis ir jo poveikis

Plakatas

E. Paulauskaitė

 

9

 

Atvira fizinio ugdymo pamoka 6b kl.„Gyvenkime sveikiau!”

Atvira pamoka

V. Parnarauskienė

E. Paulauskaitė

M. Žeimienė

 

9

9

Pamokos netradicinėse erdvėse

Konferencija

Metodinė taryba

L. Uselienė

 

9

11

Paskutinio skambučio šventė

Šventė

S. Kurmienė

 

10

8:15-9.55

Saugus elgesys prie vandens

Pamokos 1-4 kl. Gardamo sk.

E. Paulauskaitė

 

10

10:00

Burnos higiena

Pamoka ikimokyklinio ugd. gr. Gardamo sk.

E. Paulauskaitė

 

13-16

15

Sveikos mitybos principai

Pamokos 8ab, Iab, II, III kl. (nuotoliniu būdu)

E. Paulauskaitė

 

13

 

Praleisk vasarą aktyviai

Stendas

E. Paulauskaitė

 

13

10

Sveikatinimosi diena

Sporto varžybos

V. Lidžiuvienė

 

13

14

1-4 klasių mokinių kėlimas į aukštesnę klasę,  papildomų darbų skyrimas ar palikimas kartoti programas

Susirinkimas

L. Uselienė

 

13

15

Kultūros paso įgyvendinimas

Klasių vadovų diskusija

Z. Kaminskienė,

Klasių vadovai

 

13-23

 

Mokytojų įsivertinimo anketų aptarimas.

Aptarimas

I. Kirkickienė

L. Uselienė

V. Bartušienė

 

14

9

Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (pakartotinė sesija)

Patikrinimas II kl. mokiniams

L. Uselienė

 

14

 

„Gedulo ir vilties diena“

Akcija

L. Šertvytienė

 

14

12.00-14.00

Gedulo ir vilties diena Žemaičių Naumiestyje: Tremties liudijimai.  Mano žinutė  „Ledo vaikams“

Renginys miestelio bibliotekoje, skirtas Gedulo ir vilties dienai.

R. Vingienė

J. Daugalienė

N. Rimkienė

D. Bružienė

 

14

14

VGK

Posėdis

D. Lengvinienė

 

14, 16

14.50

Krepšinio turnyras 1×1.

7-8 kl., 5-6 kl.

Mokyklinės individualios varžybos.

B. Galinauskienė

 

15

12:00

Matematikos  pamoka netradicinėse erdvėse

„Levandų sodai“

Žygis, praktinis užsiėmimas 7 kl. mokiniams

R. Gedaitienė

 

15

13

Ugdymo plano rengimo grupės susirinkimas.

Susirinkimas

L. Uselienė

 

15

 

Amatų diena

Pažintinė, kultūrinė, meninė veikla

J. Alsytė,

D. Nauburienė,

E. Naujokas,

Tėvų taryba

 

16

 

Vandeny būk atsargus – tu ne žuvis, o tik žmogus

Atmintinė

E. Paulauskaitė

 

20-23

 

Skambučio rinkimai naujiems mokslo metams

Rinkimai, balsavimas

Mokinių taryba

 

20

 

Apie augalų apsaugos priemonių keliamą riziką sveikatai

Skrajutė

E. Paulauskaitė

 

20-30

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių II pusmečio vertinimas

Vertinimų rengimas ir pateikimas

M. Žeimienė

 

21

 

Kelias į sveiką gyvenseną

Straipsnis internetiniame mokyklos puslapyje

E. Paulauskaitė

 

22

13:00

Paauglio asmens higiena

Pamoka 7 kl. mokiniams

E. Paulauskaitė

 

22

14.30

Laikinų grupių (modulių) įtaka I g. kl. mokinių motyvacijai ir mokymosi rezultatams

Projektinių, patyriminių veiklų aptarimas.

Atnaujinto ugdymo turinio aptarimas

Tiksliųjų,  socialinių ir gamtos mokslų  metodinės grupės susirinkimas

Metodinės grupės nariai.

 

22

15

Atestacinės komisijos posėdis

Posėdis

L. Uselienė

 

23

 

Gerų atostogų

Pranešimas raštu

E. Paulauskaitė

 

23

 

Mokslo metų pasiekimų apibendrinimo, refleksijos diena

Pažintinė, kultūrinė, meninė veikla

Klasių vadovai,

Administracija

 

27

 

Sveikatingumo diena

Komandinės varžytuvės

B. Galinauskienė

V. Parnarauskienė

D. Naujokienė

 

27

12.05

„Visi kaip vienas kumštis“

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams skirta popietė

M. Žeimienė

 

27

13

5-8, I-III klasių mokinių kėlimas į aukštesnę klasę,  papildomų darbų skyrimas ar palikimas kartoti programas.

2021-2022 m. m. ugdymo plano projektas.

Tyrimo „Pravencinių programų įgyvendinimo rezultatų analizė“ pristatymas.

Mokytojų tarybos posėdis

L. Uselienė

B. Galinauskienė,

D. Lengvinienė

 

28

 

Geriausių mokslo metų mokinių, didžiausią pažangą padariusių mokinių išvyka į Anykščius

Išvyka

L. Uselienė

 

28

 

Mokinių tarybos veiklos aptarimas

Iškyla/išvyka

Mokinių taryba

 

06.29-07-05

8-14

Vasaros poilsio stovyklos organizavimas

Stovykla

D. Lengvinienė

B. Galinauskienė

M. Žeimienė

Ž. Daukšienė

Z. Kaminskienė

V. Birbalienė

 
  

1-4, 5-8, I-III klasių mokinių kėlimas į  aukštesnę klasę ar palikimas kartoti programas po papildomų darbų

Susirinkimas

 L. Uselienė

Rugpjūčio mėn.

29

 

Mokytojų išvažiuojamasis posėdis į Telšius.

Išvyka-posėdis

Administracija, tradicijų grupė

 
Puslapis atnaujintas: 2022 gegužės 31