Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Mėnesio planas

Gruodžio mėnesio veiklos grafikas

Diena

Valanda

Pavadinimas

Darbo forma

Atsakingi

Pastabos

1-6

 

Atvirukų konkursas „Žiemos fantazija“ 

Konkursas 

V. Lidžiuvienė 

  

  

1

 

 AIDS – geriau žinoti 

Informacija mokiniams 

A.Budvytytė 

  

  

1

15

Nuotolinio mokymosi sėkmės veiksniai

Mokytojų tarybos susirinkimas

V. Bartušienė

 

1

18

Kalėdų belaukiant 

Edukacinis užsiėmimas

(filmukas gimnazijos facebook  puslapyje)  

L. Balčiauskienė  

S. Birbalienė 

 

3

15

Prevencinių programų įgyvendinimas 

VGK posėdis 

J. Vingienė 

B. Galinauskienė 

 

7

 

Vytautė Žilinskaitė – prozininkė, humoristė, vaikų literatūros rašytoja 

Literatūros paroda, skirta rašytojos 90-osioms gimimo metinėms

R. Vingienė 

  

 

7

 

Integruotas projektas “Kūryba ir saviraiška asmenybės dvasiniam pasauliui” Tema “Advento vainikas”  

 Virtuali paroda 

V.            V. Rupainienė 

E.     E. Naujokas 

 

7

15

Projekto „Kokybės krepšelis“ veiklų įgyvendinimas

Projekto vykdymo grupės susirinkimas

VI.            L. Uselienė

 

8

15

Klasės vadovų metodinės grupės 2020 metų veiklos apibendrinimas. 

Klasės vadovų metodinės veiklos plano sudarymas 2021 m. 

Klasės vadovų metodinės grupės susirinkimas 

  

J. Vingienė 

 

9

15

Projekto „Mokomės. Dalijamės. Augame“ veiklų aptarimas

Projekto vykdymo grupės susirinkimas

L. Uselienė

 

8-11

 

Kalėdinių eglučių alėja “Ten saldainių krūvos guli” 

Žaisliukų gamyba, eglutės Kalėdinėje eglučių alėjoje puošimas 

M. Žeimienė

S. Lidžiūtė 

 

10

15

Integruotų, netradicinėse erdvėse vestų pamokų patirties refleksija. 

Metodinės grupės  2020 metų veiklos apibendrinimas.Metodinės grupės veiklos plano 2021 m. sudarymas.

Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai

Menų, technologijų, kūno kultūros ir dorinio ugdymo  

metodinės grupės susirinkimas

J. Vingienė 

 

10

8.00 – 9.40

Chemijos olimpiada  

Olimpiada I-IV klasių mokiams 

D. Nauburienė. 

 

14

17

Tėvų švietimo kokybė gimnazijoje. 

Gimnazijos TT 2021 m. veiklos planavimas 

Posėdis 

J. Daugalienė 

 

 

14-23

Menų ir saviraiškos diena 

Akcija  

Mokinių taryba 

 

15

14

Metinės veiklos rezultatų aptarimas ir 2021 metų plano- projekto  parengimas.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo grupės posėdis 

V. Lidžiuvienė 

 

15, 17

10

Anglų kalbos olimpiados   

Olimpiada 5-8, I-III klasių mokiniams 

D. Naujokienė 

J. Beitienė 

L. Auksorienė 

 

16

15

Metodinės tarybos  2020 metų veiklos apibendrinimas. 

Metodinės tarybos veiklos plano sudarymas 2021 m. 

Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 

Metodinės tarybos susirinkimas 

  

B.Galinauskienė      

  

 

16

15

2020 m. veiklos aptarimas, 2021 m. veiklos planavimas 

Posėdis 

Mokinių tarybos pirmininkas ir kuratorius 

 

17

15

Patyčių prevencijos priemonių plano įgyvendinimas, 2021 m. plano rengimas. 

Gimnazijos VGK plano įgyvendinimas, 2021 m. plano rengimas 

Susirinkimas 

VGK nariai 

 

18

15

Gimnazijos tarybos veiklos planas 2021 m. 

Gimnazijos tarybos posėdis  

Tarybos pirmininkas 

 

22

12.30

Kalėdinės eglutės šventė 

Šventė 

V. Lidžiuvienė  

S. Kurmienė 

 

22

15

Modulių ir pasirenkamųjų dalykų programų anotacijų aprobavimas.  

Metodinės grupės  2020 metų veiklos apibendrinimas. 

Metodinės grupės veiklos plano 2021 m. sudarymas. 

Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai

Tiksliųjų,  socialinių ir gamtos mokslų  metodinės grupės susirinkimas  

J. Pūkienė 

  

 

22

15

Ilgalaikių projektų recenzentų skyrimas.  

Rugsėjo – gruodžio mėnesiais vykusių integruotų pamokų, pamokų netradicinėse erdvėse, tiriamosios veiklos ir mini projektų su mokiniais ir tėvais aptarimas.  

Kalbų metodinės  grupės  veiklos 2020 metais aptarimas ir plano 2021 metams sudarymas

Kalbų metodinė grupė 

L. Lengvinienė  

 

22

 

Menų ir saviraiškos diena

Renginys

J. Daugalienė

Mokinių taryba

Klasių vadovai

 

28

11

Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas 

Seminaras 

L. Uselienė 

 

29

10

Apskritojo stalo diskusija „Kolegialaus grįžtamojo ryšio nauda“ 

Išplėstinis posėdis 

  

Metodinė taryba 

  

30

15

2021 m. gimnazijos uždavinių įgyvendinimo priemonių planas. 

Gimnazijos 2020 m. veiklos tobulinimo plano įgyvendinimas 

Gimnazijos tarybos posėdis  

Tarybos pirmininkas