Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Mėnesio planas

Birželio mėnesio veiklos grafikas

Diena

Valanda

Pavadinimas

Darbo forma

Atsakingi

Pastabos

1

 

„Pedikuliozė. Kas tai?“

Lankstinukas 1-8, I-III kl. mokiniams

A. Budvytytė

 

1-4

 

Praktinių studijų dienos

Patyriminių veiklų pamokos

Mokytojai

 

1-5

 

,,Leisk vasarą su knyga…“

 

 Akcija mokiniams

R. Vingienė

K. Toliušienė

 

1

10

1-4 klasių mokinių kėlimas į aukštesnę klasę,  papildomų darbų skyrimas ar palikimas kartoti programas

Pradinių klasių mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų susirinkimas

L. Uselienė

 

2

13

III kl. mokinių projektiniai darbai

Projektų gynimas (tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų metodinės grupės)

L. Uselienė,

projektų vadovai

 

3

13

III kl. mokinių projektiniai darbai

Projektų gynimas (menų, dorinio ugd., technologijų, kūno kult. metodinės grupės)

L. Uselienė,

projektų vadovai

 

3

15

Ugdymo plano rengimo grupės susirinkimas

Susirinkimas

L. Uselienė

 

4

13

III kl. mokinių projektiniai darbai

Projektų gynimas (kalbų metodinės grupės)

L. Uselienė,

projektų vadovai

 

4

 

Žemaitė (Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė) – lietuvių literatūros klasikė, prozininkė, dramaturgė

Literatūros paroda, skirta rašytojos 175-osioms gimimo met.

R. Vingienė

K. Toliušienė

 

4

 

„Patyčios“

Lankstinukas 5-8 kl. mok.

A. Budvytytė

 

8

 

,,Saugi vasara“

Lankstinukas 5-8 kl. mok.

A. Budvytytė

 

8-19

 

 

Mokytojų savianalizės anketų, veiklų bendruomenei aptarimas

Mokytojų veiklų bendruomenei, savianalizės anketų

analizė ir aptarimas.

V. Bartušienė,

 L. Uselienė

 

 

9

15

Kompensacija už vienkartinius papildomus darbus . Pasiruošimas naujiems mokslo metams. Krizių valdymo planas

Direkcinės tarybos posėdis

L. Uselienė,

V. Bartušienė

 

11

 

Padėkos diena

Renginys

 

Klasių vadovai

 

12

10

6-8, I-III klasių mokinių kėlimas į aukštesnę klasę,  papildomų darbų skyrimas ar palikimas kartoti programas

Mokytojų tarybos susirinkimas

L. Uselienė

 

17

10

Išplėstinis metodinės tarybos posėdis su pradinių klasių mokytojomis

Metodinės tarybos išplėstinis posėdis

 

J. Beitienė, dalykų mokytojai, pradinių klasių mokytojos

 

 

18

13

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių  ir mokomų namuose mokinių mokymosi pasiekimų aptarimas.

Pagalbos teikimas mokiniams

VGK posėdis

 

 

 

D. Lengvinienė

M. Žeimienė

I. Soikinaitė

J. Beitienė

 

19

10

5-8, I-III klasių mokinių kėlimas į  aukštesnę klasę ar palikimas kartoti programas  po papildomų darbų.

2019-2020 mokslo metai.

2020-2021 m. m. ugdymo plano projektas

Mokytojų tarybos posėdis

 L. Uselienė,

V. Bartušienė

 

 

23

10

Sausio – birželio mėnesiais vykusių integruotų pamokų, pamokų netradicinėse erdvėse, tiriamosios veiklos ir projektų su mokiniais aptarimas

Kalbų metodinės gr. posėdis

L. Lengvinienė

 

25

10

„Mokymasis be sienų“

Metodinė diena

J. Beitienė