Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Pasiekimai

Ugdymo rezultatai

Rodiklis 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Mokinių skaičius (m. m. pabaigoje) 270 256 241
Pažangumo procentas 94,81 97,48 97,56
Vidurkis 7,67 7,46 7,73
Mokosi patenkinamu pasiekimų lygiu ( iki 6 balų) 194 195 135
proc. 71,8 76,2 56
Mokosi aukštesniuoju pasiekimų lygiu (9-10 balų) 11 13 16
proc. 4,1 5,1 6,6
Nepasiekė patenkinamo pasiekimų lygio 12 6 5
Dalykų skaičius 14 7 6
Perkelta su nepatenkinamu įvertinimu 1 1 4
proc. 0,37 0,39 1,66
Palikta kartoti programą 0 1 0
proc. 0 0,39 0
Praleista pamokų iš viso 1 mokiniui 101,66 118,38 110,19
Be pateisinamų priežasčių 13,8 20,88 15,30
Rodiklis2016-20172017-20182018-2019
ol.konk.varž.ol.konk.varž.ol.konk.varž.
Dalyvauta tarptautiniuose1
Laimėta  pirmų vietų1
Laimėta antrų vietų
Laimėta trečių vietų
Dalyvauta šalies2232041010577
Laimėta pirmų vietų1271112
Laimėta antrų vietų179313
Laimėta trečių vietų18611213
Dalyvauta rajono138271161112316
Laimėta pirmų vietų428526334
Laimėta antrų vietų51224318
Laimėta trečių vietų224514
Pasirinkta valstybinių brandos egzaminų/mokiniui143/4,3104/3,753/3,3
Laikyta14110346
proc.98,69986,8
Išlaikyta valstybinių brandos egzaminų (proc.)96,588,397,8
Įvertinimas 86-100  balų (proc.)5,99,576,5
Iš jų 100 balų220
Baigė vidurinio ugdymo programą332816
Įgijo vidurinį išsilavinimą332615
proc.10092,993,8
Įstojo į aukštąsias221510
proc.66,757,762,5
  Iš jų universitetines5946,74
Mokėsi 10-je klasėje344642
Matematikos PUPP vidurkis4,93,24,32
Aukštesniojo pasiekimų lygio įvertinimas (proc.)15,24,42,4
Lietuvių k. PUPP vidurkis5,96,166,68
Aukštesniojo pasiekimų lygio įvertinimas (proc.)18,211,414,3
Įgijo pagrindinį išsilavinimą344642
proc.100100100
Tęsia mokymąsi gimnazijoje (proc.)64,762,226
Įvykdyta vidaus tvarkos taisyklių pažeidimų347357
Dalyvavo mokinių192918

Nominacijos

Geriausia klasė

6a klasė
IIb klasė

Geriausias mokinys

Jorūnė Milerytė 7a
Rugilė Dambrauskaitė Ib

Geriausias sportininkas

Orestas Šeputis 6b
Aurimas Šikšnius Ib

Meniškiausias mokinys

Vokalinis tercetas: Emilija Mačijauskaitė, Daiva Šeputytė, Amanda Preikšaitytė, 6b
Martyna Julija Šidlauskytė IIb 

Padaręs didžiausią pažangą

Mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose 2019-2020 m.m.

  • Šalies olimpiados ir konkursai
  • Rajono olimpiados ir konkursai

Pavadinimas, vieta ir data

Dalyvis

Klasė

Vieta

Vadovas

Olympis 2019 rudens sesija

Rokas Rupšys

5

I laipsnio diplomas

J. Beitienė

Augustas Beita

5

I laipsnio diplomas su medaliu

J. Beitienė

Rimantė Bendžiūtė

7a

I laipsnio diplomas

J. Beitienė

Jorūnė Milerytė

7a

I laipsnio diplomas

J. Beitienė

Samanta Maraulaitė

7a

II laipsnio diplomas

J. Beitienė

Samanta Petrošiūtė

8

I laipsnio diplomas

J. Beitienė

Žydrūnė Balčytytė

III

I laipsnio diplomas

J. Beitienė

Titas Bartulis

IV

I laipsnio diplomas

J. Beitienė

Rugilė Dambrauskaitė

Ib

I laipsnio diplomas

D. Naujokienė

Rasa Jokubaitytė

Ia

I laipsnio diplomas

D. Naujokienė

Olympis 2020 pavasario sesija

Mintė Arnašiūtė

5

I laip. diplomas ir medalis

J. Beitienė

Augustas Beita

5

I laip. diplomas

J. Beitienė

Ema Bartulytė

8

I laip. diplomas

J. Beitienė

Respublikinė Kings lietuvių kalbos olimpiada

Lėja Šarkauskaitė

6 a

 II laipsnio diplomas

Jūratė Daugalienė

 

Respublikinis vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis 2020“

Simona Rupainytė

6b

Laureatė

D. Naujokienė

Beatričė Vaičiulytė

6b

Laureatė

D. Naujokienė

Augustė Žvirblytė

Ib

Laureatė

D. Naujokienė

Rugilė Dambrauskaitė

Ib

Laureatė

D. Naujokienė

Domantas Arnašius

IIb

Laureatas

D. Naujokienė

Martyna Julija Šidlauskytė

IIb

Laureatė

D. Naujokienė

M. Auksorius

5

Laureatas

J. Beitienė

A. Beita

5

Laureatas

J. Beitienė

E. Burzdžius

5

Laureatas

J. Beitienė

A. Junkarytė

5

Laureatė

J. Beitienė

G. Bendžiūtė

7b

Laureatė

J. Beitienė

G. Gečas

7b

Laureatas

J. Beitienė

P. Peter

7b

Laureatė

J. Beitienė

S. Petrošiūtė

8

Laureatė

J. Beitienė

Ž. Balčytytė

III

Laureatė

J. Beitienė

Šalies vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis 2020“

Ema Bartulytė

Irma Bendžiūtė

Justas Vyšniauskas

Lukas Dyglys

Nojus Dyglys

Paulina Peter                     

8

6a

6b

Ia

7a

7b

Nugalėtojai - diplomantai

R. Malinauskienė

Šalies vokiečių kalbos dienų „Ö kaip öko? “konkursas „Septyni patarimai tvariam gyvenimui“.

Samanta Petrošiūtė

8

Darbas atrinktas konkursui, rezultatai skelbiami birželio mėn. pabaigoje

R. Malinauskienė

Pavadinimas

Dalyvis

Klasė

Vieta

Vadovas

Proto mūšis ,,Žinių paviljonas ,,Vokietijos stotyje“, skirta Vokietijos kultūros dienoms.

Arnas Jonas Vingis

Edgaras Degutis

Nojus Dyglys

Paulina Peter

Ema Bartulytė

Samanta Petrošiūtė

Lukas Dyglys

6a

7a

7a

7b

8

8

Ia

 

 

I

komandinė

 

 

 

R.  Malinauskienė

Piešinių konkursas  ,,Piešiame šv. Kalėdas“

2019-11-08

Eglė Grišinaitė

Vitalija Mišinskaitė

Laura Bendžiūtė

Armandas Šėperys

Dovilė Žygaittytė

Julija Paulikaitė

Simona Saveljavaitė

Kamelija Birbalaitė

Ineta Balčiauskytė

Deimantė Šedytė

Silverijus Šiuperis

Augustė Žvirblytė

Erika Arnašiūtė

Rugilė Dambrauskaitė

Guoda Majutė

III

III

Ia

Ia

Ia

Ia

Ia

Ia

Ia

Ib

Ib

Ib

Ib

Ib

Ib

 

 

 

 

 

 

 

 

I vieta

 

 

 

 

 

 

 

B. Žvirblienė

Rajono mokyklų 11 kl. anglų kalbos  olimpiada

Saulė Toliušytė

III

 

J. Beitienė

Rajono mokyklų chemijos olimpiada

Dovilė Žygaitytė

Ia

 

D. Nauburienė

Rajono mokyklų matematikos 9-12 kl. olimpiada

Dovilė Žygaitytė

Rugilė Dambrauskaitė

Ia

Ib

 

 

J. Pūkienė

Rajono mokyklų 9 - 10  kl. anglų kalbos  olimpiada

Augustė Žvirblytė

Guoda Majutė

Martyna Julija Šidlauskytė

Paulė Žukaitė

 

Ib

Ib

 

IIb

   IIb

 

 

D. Naujokienė

Rajono mokyklų biologijos   9-12 kl. olimpiada

Dovilė Žygaitytė

Elvita Paldauskaitė

Karolina Baltutytė

Ia

II b

IV

II

D. Kaletkienė

Rajono mokyklų fizikos  9-12 kl. olimpiada

Dovilė Žygaitytė

Domantas Arnašius

Matas Reikertas

Titas Bartulis

Ia

IIb

IIb

IV

 

N. Peteraitienė

Rajono meninio skaitymo  konkursas

Vakarė Vidutytė

Guoda Majutė

Literatūrinė kompozicija:

Emilija Mačijauskaitė

Daiva Šeputytė

Simona Rupainytė

Amanda Preikšaitytė

7b

Ib

 

 

6b

6b

6b

6b

III

II

L. Lengvinienė

 

 

 

J. Daugalienė

Rajono mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros   9-12 kl. olimpiada

Martyna Julija Šidlauskytė

Deimantė Šedytė

Titas Bartulis

IIb

 

Ib

IV

II

R. Vingienė

Rajono mokyklų technologijų olimpiada

Saulius Elertas

IIa

I

E. Naujokas

Rajono mokyklų istorijos    9-12 kl. olimpiada

Matas Reikertas

IIb

 

L. Šertvytienė

Rajono mokyklų gamtos mokslų  – biologijos   

5-8  kl. olimpiada

Mintė Arnašiūtė

Matas Auksorius

Ema Bartulytė

5

5

8

I

II

D. Kaletkienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių pasiekimai varžybose 2018-2019 m.m.

Varžybų pavadinimas, vieta ir data Dalyvis Klasė Vieta Varžyboms ruošęs mokytojas
Rajonų  zoninės tinklinio varžybos Merginų komanda 8-II   II V. Parnarauskienė
Rajonų  zoninės tinklinio varžybos Vaikinų komanda 5-II   II V. Parnarauskienė
Rajonų  tarpzoninės tinklinio varžybos Merginų komanda 8-II   III V. Parnarauskienė
Rajonų  tarpzoninės tinklinio varžybos Vaikinų komanda II   III V. Parnarauskienė
Lietuvos jaunimo   rankų lenkimo sporto čempionatas Komanda 6-IV   I V. Parnarauskienė

Varžybų pavadinimas, vieta ir data

Dalyvis

Klasė

 

Vieta

 

 

Varžyboms ruošęs mokytojas

 

Rajono mokyklų rudens kroso varžybos

 

Komanda

 

5-IV

 

 

II

 

B. Galinauskienė

V. Parnarauskienė

 

Rajono zoninės berniukų  gimusių 2006 m. ir jaunesnių,  kvadrato varžybos

 

 

 

Komanda

 

 

5-6

 

 

II

B. Galinauskienė

 

Rajono zoninės mergaičių gimusių 2006 m. ir jaunesnių,  kvadrato varžybos

 

 

 

 

Komanda

 

 

5-6

 

 

II

B. Galinauskienė

 

Šilutės r. kaimo

vietovių mokyklų

mergaičių gimusių 2006 m. ir jaunesnių, kvadrato  finalinės varžybos.

 

 

Mergaičių komanda

 

 

5-6

 

 

III

B. Galinauskienė

 

Rajono mokyklų svarsčių kėlimo varžybos

Šilutėje

 

Komanda

 

8-IV

 

I

 

V. Parnarauskienė

 

Rajono mokyklų merginų komandų zoninės tinklinio varžybos

 

 

Merginų komanda

 

 

8-II

 

 

I

 

V. Parnarauskienė

Rajono mokyklų vaikinų komandų zoninės tinklinio varžybos

 

Vaikinų komanda

 

5-II

 

 

I

 

V. Parnarauskienė

 

Rajono mokyklų vaikinų komandų zoninės finalinės  tinklinio varžybos

 

Vaikinų komanda

 

5-II

 

I

 

 

V. Parnarauskienė

 

Rajono mokyklų merginų  komandų stalo teniso varžybos

 

 

Merginų komanda

 

 

8-II

 

 

 

III

 

V. Parnarauskienė

 

Rajono mokyklų vaikinų  komandų stalo teniso varžybos

 

Komanda

 

7-II

 

II

V. Parnarauskienė

 

Rajono 5-6 kl. zoninės „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos

 

 

Komanda

 

5-6

 

III

 

B. Galinauskienė

Draugiškos rajono gimnazijų 3x3 krepšinio varžybos „Kovo 11-osios taurei laimėti“

 

 

Komanda

 

 

II-III

 

 

II

B. Galinauskienė

Rajono mokyklų kroso varžybos

 

Komanda

 

5-IV

 

II

 

V. Parnarauskienė

B. Galinauskienė

Rajono mokyklų komandų lengvosios atletikos varžybos

 

Vaikinų komanda

 

I- IV

 

III

V. Parnarauskienė

Lietuvos mokinių žaidynių Šilutės r. kaimo mokyklų

lengvoji atletika

Vaikinų   komanda

Merginų  komanda

5-IV

II

II

V. Parnarauskienė

Tolimesnė mokinių, 2019 metais įgijusių vidurinį išsilavinimą, veikla

Pavadinimas

Skaičius

Mokosi universitetuose

4

Mokosi  kolegijose

6

Mokosi profesinėse mokyklose

1

Tarnauja krašto apsaugoje

1

Išvyko į užsienį

2

Dirba

2

Nežinoma

0

Iš viso

16

Tolimesnė mokinių, 2019 metais įgijusių pagrindinį išsilavinimą, veikla

Pavadinimas

Skaičius

Mokosi gimnazijoje

30

Mokosi profesinėse mokyklose

15

Nesimoko ir nedirba

1

Viso

46