Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Pasiekimai

Ugdymo rezultatai

Rodiklis

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Mokinių skaičius (m. m. pabaigoje)

256

241

257

Pažangumo procentas

97,48

97,56

93

Vidurkis

7,46

7,73

7,75

Mokosi patenkinamu pasiekimų lygiu ( iki 6 balų)

195

135

133

proc.

76,2

56

52

Mokosi aukštesniuoju pasiekimų lygiu (9-10 balų)

13

16

18

proc.

5,1

6,6

7

Nepasiekė patenkinamo pasiekimų lygio

6

5

18

Dalykų skaičius

7

6

41

Perkelta su nepatenkinamu įvertinimu

1

4

5

proc.

0,39

1,66

1,95

Palikta kartoti programą

1

0

1

proc.

0,39

0

0,39

Praleista pamokų iš viso 1 mokiniui

118,38

110,19

77,23

Be pateisinamų priežasčių

20,88

15,30

16,75

 

ol.

konk.

varž.

ol.

konk.

varž.

ol.

konk.

varž.

Dalyvauta tarptautiniuose

1

1

Laimėta pirmų vietų

1

Laimėta antrų vietų

Laimėta trečių vietų

Dalyvauta šalies

4

10

10

5

7

7

1

8

8

Laimėta pirmų vietų

1

1

1

2

14

4

Laimėta antrų vietų

3

1

3

1

5

6

Laimėta trečių vietų

1

1

2

1

3

6

10

Dalyvauta rajono

11

6

11

12

3

16

10

3

10

Laimėta pirmų vietų

5

2

6

3

3

4

2

2

9

Laimėta antrų vietų

2

2

4

3

1

8

3

2

8

Laimėta trečių vietų

4

5

1

4

1

3

Pasirinkta valstybinių brandos egzaminų/mokiniui

104/3,7

53/3,3

113/3,9

Laikyta

103

46

109

proc.

99

86,8

96,5

Išlaikyta valstybinių brandos egzaminų (proc.)

88,3

97,8

84,4

Įvertinimas 86-100 balų (proc.)

9,57

6,5

11

Iš jų 100 balų

2

0

1

Baigė vidurinio ugdymo programą

28

16

29

Įgijo vidurinį išsilavinimą

26

15

29

proc.

92,9

93,8

100

Įstojo į aukštąsias

15

10

16

proc.

57,7

62,5

55,2

Iš jų universitetines

46,7

25

20,7

Mokėsi 10-je klasėje

46

42

35

Matematikos PUPP vidurkis

3,2

4,32

Aukštesniojo pasiekimų lygio įvertinimas (proc.)

4,4

2,4

Lietuvių k. PUPP vidurkis

6,16

6,68

Aukštesniojo pasiekimų lygio įvertinimas (proc.)

11,4

14,3

Įgijo pagrindinį išsilavinimą

46

42

35

proc.

100

100

100

Tęsia mokymąsi gimnazijoje (proc.)

62,2

61,9

65,7

Įvykdyta vidaus tvarkos taisyklių pažeidimų

73

57

44

Dalyvavo mokinių

29

18

19

Nominacijos

Geriausia klasė

6a klasė
IIb klasė

Geriausias mokinys

Jorūnė Milerytė 7a
Rugilė Dambrauskaitė Ib

Geriausias sportininkas

Orestas Šeputis 6b
Aurimas Šikšnius Ib

Meniškiausias mokinys

Vokalinis tercetas: Emilija Mačijauskaitė, Daiva Šeputytė, Amanda Preikšaitytė, 6b
Martyna Julija Šidlauskytė IIb 

Padaręs didžiausią pažangą

Mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose 2019-2020 m.m.

  • Šalies olimpiados ir konkursai
  • Rajono olimpiados ir konkursai

Pavadinimas, vieta ir data

Dalyvis

Klasė

Vieta

Vadovas

Olympis 2019 rudens sesija

Rokas Rupšys

5

I laipsnio diplomas

J. Beitienė

Augustas Beita

5

I laipsnio diplomas su medaliu

J. Beitienė

Rimantė Bendžiūtė

7a

I laipsnio diplomas

J. Beitienė

Jorūnė Milerytė

7a

I laipsnio diplomas

J. Beitienė

Samanta Maraulaitė

7a

II laipsnio diplomas

J. Beitienė

Samanta Petrošiūtė

8

I laipsnio diplomas

J. Beitienė

Žydrūnė Balčytytė

III

I laipsnio diplomas

J. Beitienė

Titas Bartulis

IV

I laipsnio diplomas

J. Beitienė

Rugilė Dambrauskaitė

Ib

I laipsnio diplomas

D. Naujokienė

Rasa Jokubaitytė

Ia

I laipsnio diplomas

D. Naujokienė

Olympis 2020 pavasario sesija

Mintė Arnašiūtė

5

I laip. diplomas ir medalis

J. Beitienė

Augustas Beita

5

I laip. diplomas

J. Beitienė

Ema Bartulytė

8

I laip. diplomas

J. Beitienė

Respublikinė Kings lietuvių kalbos olimpiada

Lėja Šarkauskaitė

6 a

 II laipsnio diplomas

Jūratė Daugalienė

 

Respublikinis vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis 2020“

Simona Rupainytė

6b

Laureatė

D. Naujokienė

Beatričė Vaičiulytė

6b

Laureatė

D. Naujokienė

Augustė Žvirblytė

Ib

Laureatė

D. Naujokienė

Rugilė Dambrauskaitė

Ib

Laureatė

D. Naujokienė

Domantas Arnašius

IIb

Laureatas

D. Naujokienė

Martyna Julija Šidlauskytė

IIb

Laureatė

D. Naujokienė

M. Auksorius

5

Laureatas

J. Beitienė

A. Beita

5

Laureatas

J. Beitienė

E. Burzdžius

5

Laureatas

J. Beitienė

A. Junkarytė

5

Laureatė

J. Beitienė

G. Bendžiūtė

7b

Laureatė

J. Beitienė

G. Gečas

7b

Laureatas

J. Beitienė

P. Peter

7b

Laureatė

J. Beitienė

S. Petrošiūtė

8

Laureatė

J. Beitienė

Ž. Balčytytė

III

Laureatė

J. Beitienė

Šalies vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis 2020“

Ema Bartulytė

Irma Bendžiūtė

Justas Vyšniauskas

Lukas Dyglys

Nojus Dyglys

Paulina Peter                     

8

6a

6b

Ia

7a

7b

Nugalėtojai - diplomantai

R. Malinauskienė

Šalies vokiečių kalbos dienų „Ö kaip öko? “konkursas „Septyni patarimai tvariam gyvenimui“.

Samanta Petrošiūtė

8

Darbas atrinktas konkursui, rezultatai skelbiami birželio mėn. pabaigoje

R. Malinauskienė

Pavadinimas

Dalyvis

Klasė

Vieta

Vadovas

Proto mūšis ,,Žinių paviljonas ,,Vokietijos stotyje“, skirta Vokietijos kultūros dienoms.

Arnas Jonas Vingis

Edgaras Degutis

Nojus Dyglys

Paulina Peter

Ema Bartulytė

Samanta Petrošiūtė

Lukas Dyglys

6a

7a

7a

7b

8

8

Ia

 

 

I

komandinė

 

 

 

R.  Malinauskienė

Piešinių konkursas  ,,Piešiame šv. Kalėdas“

2019-11-08

Eglė Grišinaitė

Vitalija Mišinskaitė

Laura Bendžiūtė

Armandas Šėperys

Dovilė Žygaittytė

Julija Paulikaitė

Simona Saveljavaitė

Kamelija Birbalaitė

Ineta Balčiauskytė

Deimantė Šedytė

Silverijus Šiuperis

Augustė Žvirblytė

Erika Arnašiūtė

Rugilė Dambrauskaitė

Guoda Majutė

III

III

Ia

Ia

Ia

Ia

Ia

Ia

Ia

Ib

Ib

Ib

Ib

Ib

Ib

 

 

 

 

 

 

 

 

I vieta

 

 

 

 

 

 

 

B. Žvirblienė

Rajono mokyklų 11 kl. anglų kalbos  olimpiada

Saulė Toliušytė

III

 

J. Beitienė

Rajono mokyklų chemijos olimpiada

Dovilė Žygaitytė

Ia

 

D. Nauburienė

Rajono mokyklų matematikos 9-12 kl. olimpiada

Dovilė Žygaitytė

Rugilė Dambrauskaitė

Ia

Ib

 

 

J. Pūkienė

Rajono mokyklų 9 - 10  kl. anglų kalbos  olimpiada

Augustė Žvirblytė

Guoda Majutė

Martyna Julija Šidlauskytė

Paulė Žukaitė

 

Ib

Ib

 

IIb

   IIb

 

 

D. Naujokienė

Rajono mokyklų biologijos   9-12 kl. olimpiada

Dovilė Žygaitytė

Elvita Paldauskaitė

Karolina Baltutytė

Ia

II b

IV

II

D. Kaletkienė

Rajono mokyklų fizikos  9-12 kl. olimpiada

Dovilė Žygaitytė

Domantas Arnašius

Matas Reikertas

Titas Bartulis

Ia

IIb

IIb

IV

 

N. Peteraitienė

Rajono meninio skaitymo  konkursas

Vakarė Vidutytė

Guoda Majutė

Literatūrinė kompozicija:

Emilija Mačijauskaitė

Daiva Šeputytė

Simona Rupainytė

Amanda Preikšaitytė

7b

Ib

 

 

6b

6b

6b

6b

III

II

L. Lengvinienė

 

 

 

J. Daugalienė

Rajono mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros   9-12 kl. olimpiada

Martyna Julija Šidlauskytė

Deimantė Šedytė

Titas Bartulis

IIb

 

Ib

IV

II

R. Vingienė

Rajono mokyklų technologijų olimpiada

Saulius Elertas

IIa

I

E. Naujokas

Rajono mokyklų istorijos    9-12 kl. olimpiada

Matas Reikertas

IIb

 

L. Šertvytienė

Rajono mokyklų gamtos mokslų  – biologijos   

5-8  kl. olimpiada

Mintė Arnašiūtė

Matas Auksorius

Ema Bartulytė

5

5

8

I

II

D. Kaletkienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių pasiekimai varžybose 2019-2020 m.m.

Varžybų pavadinimas, vieta ir data

Dalyvis

 

 

Klasė

 

Vieta

 

 

Varžyboms ruošęs mokytojas

 

Kūno kultūros mokytojas

Bėgimas ‚Aplink Pajūrį – 2019“

Orestas Šeputis

Karolina Beinoraitė

Rimantė Bendžiūtė

6b

IIa

7a

III

III

 

Vilija Parnarauskienė

 

Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų zoninės berniukų

kvadrato varžybos.

 

 

Vaikinų komanda

 

 

6

 

 

II

komandinė

 

 

 

Birutė

Galinauskienė

 

Rajonų kaimiškų mokyklų merginų komandų zoninės tinklinio varžybos

 

Merginų komanda

I-III

 

 

I

komandinė

 

 

Vilija Parnarauskienė

 

Lietuvos mokyklų žaidynių, kaimiškų vietovių mokyklų, svarsčių kilnojimo zoninės varžybos

 

Eglė Grišinaitė

Paulina Mickutė

Aurimas Šikšnius

 

III

IV

Ib

 

I

III

III

 

 

 

 

Vilija Parnarauskienė

 

 

2020 Lietuvos nacionalinis rankų lenkimo čempionatas

                                             

 

 

Solveiga Dulkytė

Paulina Mickutė

Eglė Grišinaitė

Rokas Dlugoborskis

Rokas Agintas

Aurimas Šikšnius

Orestas Šeputis

 

 

7b

IV

III

8

III

Ib

6b

D          K

Vilija Parnarauskienė

 

 

II

II

III

II

III

III

 

 

II

III

III

II

 

I

III

Varžybų pavadinimas, vieta ir data

Dalyvis

 

 

Klasė

 

Vieta

 

 

Varžyboms ruošęs mokytojas

 

Kūno kultūros mokytojas

Rajono kaimo

vietovių mokyklų

mergaičių kvadrato

 

 

Merginų komanda

 

5-6

 

II

 

 

Birutė Galinauskienė

 

 

 

 

Rajono kaimo

vietovių mokyklų

berniukų kvadrato

 

 

Vaikinų komanda

 

6

 

II

Birutė Galinauskienė

 

 

Rajono kaimo

vietovių mokyklų

berniukų kvadrato

varžybos

Vaikinų komanda

6

 

 

 

I

Birutė Galinauskienė

 

 

Rajono kaimo

vietovių mokyklų

mergaičių kvadrato

varžybos

 

Merginų komanda

5-6

 

 

II

Birutė Galinauskienė

 

 

Rajono kaimo vietovių mokyklų vaikinų 3x3 krepšinio varžybos

Vaikinų komanda

 

6- II

 

III

Birutė Galinauskienė

 

 

Rajono miesto ir kaimo vietovių mokyklų svarsčių kilnojimo varžybos

2019-12-12

 

 

Eglė Grišinaitė

Paulina Mickutė

Gediminas Mišinskas

Edvardas Freitakas

Titas Bartulis

Aurimas Šikšnius

Andrius Juška

Giedrius Balčytis

Lukas Birbalas

Komandinė vieta

 

III

IV

IIa

Ib

IV

Ib

Ia

III

III

 

I

I

I

I

I

II

II

III

III

I

Vilija Parnarauskienė

 

 

Rajono kaimo vietovių mokyklų vaikinų tinklinio varžybos

 

 

 

Vaikinų komanda

 

6-II

 

 

II

 

 

Vilija Parnarauskienė

 

 

Rajono kaimo vietovių mokyklų merginų finalinės

tinklinio varžybos

 

 

Merginų komanda

 

 

I-III

 

 

I

Vilija Parnarauskienė

 

 

Rajono kaimo vietovių mokyklų stalo teniso varžybos

 

Merginos komanda

 

 

I-II

 

 

I

Vilija Parnarauskienė

 

 

Vaikinai komanda

 

 

 

8-II

II

Kaimo vietovių mokyklų „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ zonos varžybos

 

 

5-6

 

 

II

 

 

Birutė

Galinauskienė

 

Tolimesnė mokinių, 2020 metais įgijusių vidurinį išsilavinimą, veikla

Pavadinimas

Skaičius

Mokosi universitetuose

6

Mokosi  kolegijose

10

Mokosi profesinėse mokyklose

4

Tarnauja krašto apsaugoje

0

Išvyko į užsienį

2

Dirba

3

Nežinoma

4

Iš viso

29

Tolimesnė mokinių, 2020 metais įgijusių pagrindinį išsilavinimą, veikla

Pavadinimas

Skaičius

Mokosi gimnazijoje

23

Mokosi profesinėse mokyklose

12

Nesimoko ir nedirba

Viso

35