Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Ugdymas karjerai

TIKSLAS:

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos pasirinkimui, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

 

UŽDAVINIAI:

  • Padėti mokiniams išsikelti karjeros tikslus ir išsiaiškinti savo profesinius polinkius, profesinį kryptingumą bei tinkamumą;
  • Teikti individualias, grupines konsultacijas;
  • Organizuoti konsultacijas profesinio informavimo tema I-II g. klasių mokiniams ir jų tėvams;
  • Informuoti ir patarti dėl mokymosi dalykų pasirinkimo, specialybių, kvalifikacijų bei profesijų sąsajų;
  • Siekti, kad mokiniai pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką.

Gimnazistai turėjo galimybę susipažinti su tarnybos būdais Lietuvos kariuomenėje

III-IV klasių gimnazistai turėjo galimybę susipažinti su tarnybos būdais Lietuvos kariuomenėje.

Mūsų gimnazijoje kovo 22 d. lankėsi Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Klaipėdos regiono karo prievolės ir komplektavimo skyriaus verbuotojas vyr. srž. Andrejus Fedijus. Gimnazistus supažindino su nuolatine privalomąją pradine karo tarnyba, kokio amžiaus ir kokiomis sąlygomis šaukiami jaunuoliai atlikti tarnybą. Nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba – tai galimybė įgyti pagrindinį karinį parengtumą, siekti karjeros Lietuvos kariuomenėje, atlikti pareigą tėvynei.

Supažindino mokinius su Savanorių karo tarnyba, kuri dažniausiai atliekama savaitgaliais. Kariui savanoriui pajėgose ištarnavusiam 3 metus ir įgijus pagrindinį karinį parengtumą yra įskaitoma nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba.

Aptarė studijų galimybes Karo akademijoje. Lietuvos karo akademija siūlo tris bakalauro studijų programas: Gynybos technologijų vadyba (vadybos kryptis)Nacionalinis saugumas ir gynyba (visuomenės saugumo kryptis), Tarptautiniai santykiai (politikos mokslų kryptis).

Daugiau informacijos adresu: https://www.karys.lt/

Policijos pareigūno profesijos pristatymas

Kovo 29 d. gimnazijoje vyko policijos pareigūno profesijos pristatymas II-III kl. mokiniams.

Studijų regata

Balandžio 8 d. gimnazijos III ir IV klasės mokiniai apsilankė Klaipėdoje „Studijų regatoje“

Puslapis atnaujintas: 2022 balandžio 14