Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Renginiai

TIKSLAS: Tenkinti mokinių pažinimo ir lavinimosi poreikius ugdant  iniciatyvumą, skatinant saviraišką.

UŽDAVINIAI:

  • Ugdyti mokinių  kūrybiškumą, pilietiškumą.
  • Skatinti mokinių aktyvumą ir lyderystę.
  • Stiprinti fizinio aktyvumo motyvaciją, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
  • Formuoti bendravimo kultūrą.

 

Tradiciniai renginiai

Eil. Nr.PriemonėĮgyvendinimo laikas (mėn.)Darbo formaVykdytojaiLaukiami rezultataiPastabos
1.„Atmintis gyva, nes liudija“01-11Pilietinė akcijaM. Lidžiuvienė L. ŠertvytienėPilietiškumo ugdymas uždegant atminimo žvakutes languose ir pirmos pamokos metu prisimenant žuvusius už laisvę.10
2.Šimtadienis02-15RenginysJ. BeitienėKūrybiškumo ugdymas, III kl. mokinių parengtas šventinis renginys IV kl. mokiniams. 
3.Vasario 16-oji02-15Dalyvavimas seniūnijos renginiuoseV. Bartušienė Neformalaus švietimo būrelių vadovaiIstorinės tautos praeities puoselėjimas, pilietiškumo ugdymas, glaudesnis bendradarbiavimas tarp seniūnijos institucijų50
4.Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena03AkcijaL. Šertvytienė J. Daugalienė V. BartušienėPilietiškumo ugdymas pamokų ir veiklose pertraukų metu įtraukiant apie 90% gimnazijos bendruomenės narių. 
5.Teatro diena03RenginysJ. Daugalienė V. BartušienėKūrybiškumo ugdymas dalyvaujant inscenizcijų kūrime. Veiklose dalyvauja apie 60% mokinių.30
6.Akcija „Darom 2018“04TalkaL. Genys L. Uselienė V. Bartušienė Tėvų tarybaBendruomenė įtraukta į aplinkos švarinimo darbus miestelyje. Kartu su tėvais, seniūnija  organizuota talka.30
7.Būsimieji penktokai05Ketvirtokų pažintis su gimnazijaV. Bartušienė L. UselienėFormuojamas būsimų penktokų saugumo jausmas10
8.Atsisveikinimo su abiturientais diena05-24RenginysJ. BeitienėKūrybiškumo ugdymas, gimnazijos tradicijų puoselėjimas15
9.„Gimnazijos garbė”05Šventinis renginysL. Genys L. Uselienė V. BartušienėSuorganizuotas šventinis renginys, kurio metu pagerbti ir apdovanoti gabiausi gimnazistai už mokslo, meninius, sporto ir kt. pasiekimus 2018–2019 m. m. Apdovanoti juos mokę mokytojai, išsakyta padėka mokinių tėvams.100
10.Sveikatingumo diena06-21Renginys kartu su Šilutės r. PKKūno k. mokytojos Klasių vadovai AdministracijaMokiniai įgys žinių apie įvairias sveikos gyvensenos formas. Gerės bendradarbiavimo, darbo komandoje įgūdžiai. Renginyje dalyvaus apie 90% gimnazijos bendruomenės narių ir policijos pareigūnų komanda 
11.Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų įteikimas IIab kl. mokiniams06PopietėL. Šertvytienė Z. KaminskienėPažymėjimų įteikimas, geriausių IIab mokinių pagerbimas10
12.Atestatų įteikimas IVkl. mokiniams07RenginysV. Bartušienė L. Uselienė J. PūkienėAtestatų įteikimas, geriausių IV klasių mokinių pagerbimas20
13.Planuojamų lūkesčių diena09RenginysV. Bartušienė Klasių vadovaiMokslo metų pradžios šventė, planuojamų lūkesčių aptarimas klasės valandėlių metu20
14.Tarptautinė mokytojų diena10RenginysV. Bartušienė J. BeitienėMokinių ir mokytojų santykių kūrimas, mokytojo profesijos sklaida 
15.Penktokų krikštynos10PopietėV. Bartušienė Mokinių tarybaPagarbių tarpusavio santykių kūrimas15
16.Juozo Tumo-Vaižganto vizualizavimas10Rajoninis renginysJ. Daugalienė administracijaPatriotiškumo, tautiškumo ir kūrybiškumo ugdymas renginio metu. Su pasirodymais (miniatiūros, eilės ir kt.) dalyvauja kolektyvai iš 2-3 rajono mokyklų.200
17.Pyragų diena11AkcijaJ. BeitienėSurinktos lėšos paaukotos Išsipildymo akcijai. 
18.Menų ir saviraiškos diena12RenginysV. Bartušienė J. Beitienė Mokinių taryba Klasių vadovaiMokymasis veikti ir kurti grupėje50

 


Sporto renginiai

     1.  Stalo tenisas.  2019-01 29-31Individualios varžybos.V. ParnarauskienėIšaiškinti geriausi žaidėjai, kurie atstovaus gimnaziją rajoninėse varžybose.Popierius diplomams (1 eur.)
     2.Pasaulinė sniego diena.2019-01-18Akcija. Fizinis aktyvumas atvirame ore.B. GalinauskienėĮgys žinių apie įvairias sveikos gyvensenos formas.Esant tinkamoms oro sąlygoms.
     3.Rankų lenkimas.2019-01Individualios varžybos.V. ParnarauskienėIšaiškinti absoliutų nugalėtoją ir nugalėtoją pagal svorio kategorijas gimnazijoje. Popierius diplomams (1 eur.)
    4.Fizinio aktyvumo savaitė ,,Kas dieną – ant sniego“2019-02Akcija.  B. GalinauskienėĮgys žinių apie įvairias sveikos gyvensenos formas.Esant tinkamoms oro sąlygoms.
     5.„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 5-6 kl.2019-02Tarpklasinės varžybos.  B. GalinauskienėBus nustatyti nugalėtojai, kurie atstovaus gimnaziją rajoninėse varžybose.Popierius diplomams (1 eur.)
    6.  Šaškės.  2019-02-26 iki 03 02Atrankinės varžybos klasėse ir mokykloje.  V. ParnarauskienėMoksleiviai geriau išmoks žaisti šaškėmis, paruošime rinktinę dalyvavimui zoninėse varžybose.Popierius diplomams (1 eur.)
    7.Krepšinis 3X3. 5-8 kl.2019-03Mišrių komandų varžybos.B. GalinauskienėNustatyti pajėgiausi gimnazijos krepšininkai. 
    8.  Pavasario krosas „Žaliakalnio takais – 2019“.  2019-04Mokyklinės varžybos pereinamajai taurei laimėti.  B. Galinauskienė V. Parnarauskienė D. NaujokienėNustatyta klasė, pereinamosios taurės laimėtoja. Išaiškinti pajėgiausi bėgikai, kurie atstovaus gimnaziją rajono varžybose.Popierius diplomams (3 eur.)
    9.  Šaškės.  2019-04Atrankinės varžybos.  V. ParnarauskienėIšaiškinti geriausius žaidėjus gimnazijoje.Popierius diplomams (1 eur.)
    10.Lietuvos kūno kultūros ženklas.  2019-05Kūno kultūros ženklo testų laikymas.B. Galinauskienė V. Parnarauskienė D. NaujokienėMokiniai išlaikys normatyvus ir gaus atitinkamo laipsnio ženklą. 
    12.Krepšinio turnyras 1×1. 7-8 kl., 5-6 kl.  2019-06Individualios varžybos.  B. GalinauskienėIšaiškinti geriausi gimnazijos krepšininkai atskirose amžiaus grupėse.Popierius diplomams (2 eur.)
    12.  Rudens krosas „Žaliakalnio takais – 2019“.    2019-09Mokyklinės varžybos pereinamajai taurei laimėti.V. Parnarauskienė B. Galinauskienė D. NaujokienėNustatyta klasė, pereinamosios taurės laimėtoja. Išaiškinti pajėgiausi bėgikai, kurie atstovaus gimnaziją rajono varžybose.Popierius diplomams (2 eur.)
    13.  Kvadratas  5 – 6 kl.  2019-11Mokyklinės tarpklasinės varžybos  B. GalinauskienėNustatyti pereinamosios taurės nugalėtojai. Sudaryta komanda zoninėms rajono kvadrato varžyboms.Popierius diplomams (1 eur.)
    14.    Tinklinio savaitė.  2019-11 23-27Mokyklinės varžybos I-8 kl. pereinamajai taurei laimėti, merginų ir vaikinų komandų varžybos.  V.Parnarauskienė B. GalinauskienėNustatyti pereinamosios taurės laimėtojai.    Moksleiviai pasirengs rajoninėms tinklinio varžyboms. Išaiškiname geriausiai žaidžiančią komandą.Popierius diplomams (2 eur.)
    15.  Rankų lenkimas.  2019-10,11Mokyklinės rankų lenkimo varžybos tarp klasiokų.  V. ParnarauskienėMokiniai sužinos ir išmoks rankų lenkimo technikos, lavins savo gebėjimus, ruošis dalyvauti aukštesnio lygio varžybose.Popierius diplomams (1 eur.)
    16.  Stalo teniso mėnuo.  2019-10,11Individualios varžybos.  V. ParnarauskienėIšaiškintas aktyviausias stalo teniso žaidėjas klasėje. „Pirmosios gimnazijos raketės vardo” išaiškinimas.Popierius diplomams (1 eur.)
    17.Baudų  metimai.  2019-12Individualios varžybos.  B. GalinauskienėNustatyti nugalėtojai.Popierius diplomams (1 eur.)
18.Kalėdinis tinklinio turnyras.  2019 -12- 21Rajoninės varžybos.  V. ParnarauskienėBendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų ugdymas. Tobulės tinklinio žaidimo įgūdžiai.Popierius diplomams (1 eur.)