Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Metodinė taryba

2020-2021 m.m.

Birutė Galinauskienė, tarybos pirmininkė (deleguota mokytojų tarybos),

Laimutė Uselienė, direktoriaus pavaduotoja (viduriniam ugdymui),

Vilma Bartušienė, direktoriaus pavaduotoja laikinai einanti direktoriaus pareigas,

Lilija Lengvinienė, kalbų metodinės grupės pirmininkė,

Jolanta Pūkienė, tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė,

Jurgita Vingienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė; menų, technologijų, kūno kultūros ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė,

Virginija Lidžiuvienė, Gardamo progimnazijos skyriaus metodinės grupės pirmininkė.