Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Formaliojo švietimo programa

Vykdomos formaliojo švietimo programos:

  • vidurinio ugdymo, kodas 85.31.20,
  • pagrindinio ugdymo, kodas 85.31.10,
  • pradinio ugdymo, kodas 85.20,
  • priešmokyklinio ugdymo, kodas 85.10.20 (Degučių, Gardamo sk),
  • ikimokyklinio ugdymo, kodas 85.10.10 (Gardamo progimnazijo skyrius).

 

Išduodami įstatymų nustatyta tvarka įteisinti mokyklos baigimo dokumentai, kurių turinį, formą ir išdavimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija:

  • pradinio išsilavinimo pažymėjimas;
  • mokymosi pasiekimų pažymėjimas;
  • pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;
  • brandos atestatas;
  • brandos atestato priedas.
Puslapis atnaujintas: 2020 vasario 28