Gimnazijos herbas
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Mokytojai

Gimnazijos ugdymo skyrius

Dalykas

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

Kitos pareigos

Tikyba, etika 

Virginija Rupainienė

Aukštasis

Mokytojas metodininkas

 

Lietuvių k. 

Jūratė Daugalienė

Aukštasis

Mokytojas metodininkas

 8b klasės vadovė

Lietuvių k. 

Vaida Vaitkuvienė

Aukštasis

Mokytojas

5 klasės vadovė

Lietuvių k. 

Rima Vingienė

Aukštasis

Vyr. mokytojas

 

Lietuvių k. 

Lilija Lengvinienė

Aukštasis

Vyr. mokytojas

Kalbų metodinės grupės pirmininkė

Anglų k. 

Laima Auksorienė

Aukštasis

Mokytojas

 Ia klasės vadovė

Anglų k., fizinis ugd.

Danguolė Naujokienė

Aukštasis

Anglų k., fizinio ugd. mokytojas metodininkas

8a klasės vadovė, menų, technologijų, kūno kultūros ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė,

Anglų k. 

Jurgita Beitienė

Aukštasis

Mokytojas metodininkas

6b klasės vadovė 

Rusų k. 

Gražina Bartkuvienė

Aukštasis

Mokytojas metodininkas

 

Vokiečių k. 

Romualda Malinauskienė

Aukštasis

Vyr. mokytojas

 

Istorija

Rimas Vitkauskas

Aukštasis

Vyr. mokytojas 

 

Istorija 

Liucija Šertvytienė

Aukštasis

Mokytojas metodininkas

IV klasės vadovė

 Geografija, ekonomika

Zita Kaminskienė

Aukštasis

Mokytojas metodininkas

6a klasės vadovė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė

 Biologija

Žavinta Daukšienė

Aukštasis

Mokytojas metodininkas

 

Biologija

Danguolė Kaletkienė

Aukštasis

Mokytojas metodininkas

 

 Fizika, žmogaus sauga

Nijolė Peteraitienė

Aukštasis

Vyr. mokytojas

Ib klasės vadovė, tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų metodinės gr. pirmininkė

Chemija, technologijos

Daiva Nauburienė

 Aukštasis

 Chemijos ir technologijų vyr. mokytojas

 

Matematika 

Giliara Peteraitienė

Aukštasis

Mokytojas metodininkas

II klasės vadovė 

Matematika, informacinės technologijos 

Jolanta Pūkienė

Aukštasis

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojas metodininkas

Gimnazijos tarybos pirmininkė

Matematika

Regina Gedaitienė

Aukštasis

Mokytojas metodininkas

 7 klasės vadovė

Informacinės technologijos 

Arvydas Grigonis

Aukštasis

Vyr. mokytojas

 

Informacinės technologijos 

Vilma Bartušienė

Aukštasis

Vyr. mokytojas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Dailė

Jolanta Alsytė

Aukštasis

Vyr. mokytojas

 

Muzika 

Gražina Matulienė

Aukštasis

Mokytojas metodininkas

 

Fizinis ugd. 

Birutė Galinauskienė

Aukštasis

Mokytojas metodininkas

III klasės vadovė, metodinės tarybos pirmininkė

Fizinis ugd.

Vilija Parnarauskienė

Aukštasis

Mokytojas metodininkas

 

Technologijos, braižyba 

Edmundas Naujokas

Aukštasis

Technologijų mokytojas metodininkas

 

Technologijos 

Jolanta Alsytė

Aukštasis

Vyr. mokytojas

 

Gardamo skyrius

Dalykas

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

Kitos pareigos

Ikimokyklinis ugdymas

Skirmantė Lidžiūtė

Aukštasis

 

Ikimokyklinis ugdymas

Vitalija Mockuvienė

Aukštesnysis

Vyr. mokytojas

 

Pradinis ugdymas

Sonata Kurmienė

Aukštasis

Mokytojas metodininkas

 

Pradinis ugdymas

Virginija Lidžiuvienė

Aukštasis

Mokytojas metodininkas

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkas

Neformaliojo ugdymo ir pagalbos skyrius

Pareigybė

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

Kitos pareigos

Socialinis pedagogas

Daiva Lengvinienė

Aukštasis

Soacialinis pedagogas – metodininkas

 Vaiko gerovės komisijos pirmininkas

Specialusis pedagogas, logopedas

Monika Žeimienė

Aukštasis

Specialusis pedagogas, logopedas

 

Bibliotekos vedėjas

Regina Vingienė

Aukštesnysis

 

 

Neformalusis ugdymas

Žavinta Daukšienė

Aukštasis

Biologijos mokytojas metodininkas

 

Gražina Matulienė

Aukštasis

Muzikos mokytojas metodininkas

 

Edmundas Naujokas

Aukštasis

Technologijų mokytojas metodininkas

 

Birutė Galinauskienė

Aukštasis

Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas

 

Jūratė Daugalienė

Aukštasis

Lietuvių k. mokytojas metodininkas

 

Nijolė Peteraitienė

Aukštasis

Fizikos vyr. mokytojas

 

Vilija Parnarauskienė

Aukštasis

Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas

 

Arvydas Grigonis

Aukštasis

Informacinių technologijų vyr. mokytojas

 

Sonata Kurmienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytojas metodininkas

 

Virginija Lidžiuvienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytojas metodininkas

 

Vaida Kinderienė

Aukštesnysis

Pradinių klasių vyr. mokytojas

 

Mokytojo padėjėjas

Vanda Marozienė

Aukštasis

 

 

Ksevera Toliušienė

Aukštasis

 

 

Vitalija Birbalienė

Aukštasis

 

 

 

Laima Auksorienė

Aukštasis

 

 

 

Puslapis atnaujintas: 2022 vasario 11