Gimnazijos herbas
Šriftas: A A A
Fonas: Baltas Juodas
Iliustracijos: Rodyti Slėpti
X
Gimnazijos herbas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Tikslai

 • Gerinti mokinių mokymosi pasiekimus.
 • Tobulinti gimnazijos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.

Vizija

Atvira kaitai, renovuota, turinti skyrius, finansiškai savarankiška, patraukli savo miestelio ir aplinkinių gyvenviečių bendruomenėms gimnazija, sudaranti sąlygas visapusiškam mokinio ugdymuisi.

Uždaviniai

 • Gerinti dalykui gabių mokinių ugdymą.
 • Didinti mokinių mokymosi motyvaciją.
 • Naudotis standartizuotų testų rezultatais.
 • Ugdyti bendrąjį mokinių raštingumą, kūrybiškumą, kritinį mąstymą.
 • Diegti ir įgyvendinti kolegialų grįžtamąjį ryšį.
 • Stiprinti mokytojų emocinį saugumą.
 • Gerinti dalyko mokytojų ir klasės vadovų bendradarbiavimą.
 • Tobulinti mokytojų profesines kompetencijas. 

Misija

Gimnazija:

 • Užtikrina ugdymo programų įgyvendinimą.
 • Rengia mokinį gyvenimui šiuolaikinėje nuolat kintančioje visuomenėje, ugdo asmens kompetencijas, siekį sąmoningai ir aktyviai mokytis, tobulėti visą gyvenimą.
 • Ugdo kūrybingą, atsakingą, pareigingą ir aukštos kultūrinės savimonės pilietį.
 • Užtikrina saugią ir sveiką ugdymo aplinką.

Prioritetai

 1. Mažinti mokymosi praradimus dėl COVID-19 pandemijos.
 2. Gerinti mokinių raštingumą ir matematikos pasiekimus.

Filosofija

Mokykla neturi būti pasirengimas gyvenimui. Mokykla turi būti gyvenimas.
Elbertas Hubardas
Filosofas, amerikiečių rašytojas